מה זה מקובל?

מקובל מהמילה קבלה. קבלה מהמילה לקבל. לקבל מה? תענוג! אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איך לקבל תענוג. אנחנו תמיד מחפשים תענוג […]

Read more

חייו של מקובל

בדמיוננו אנו נוטים לחשוב שמקובל הוא רב מבוגר עם זקן לבן, אדם דתי מאוד שכל היום יושב ולומד תורה, מדבר […]

Read more