סודות האר"י

בסידור שלי, כמו בסידורים רבים, מופיע בדף שממול לקידוש הפיוט "אזמר בשבחין" שחיבר האר"י הקדוש לסעודה הראשונה של השבת והאותיות […]

Read more