הערכת שווי מכשירים פיננסים חדשניים

לא מעט חברות גדולות ולעיתים גם בינוניות מחזיקות במכשירים פיננסים, אלו מתגלמים בדמותם של יתרות חוב, אגרות חוב, הלוואות או כתבי אופציה ואפילו תעודות סל וחוזים עתידיים. מכשירים אלו עוזרים ללא מעט חבורת למנף רווחים דרכם, לגדול ולהתרחב אך יד ביד גם מביאות עימן לא מעט סיכון בהחזקתן. על כן אחת הדרכים ובעיקר במעמד של מכירה וקנייה של חברה, מתבצעת הערכת שווי לאותם מכשירים פיננסים על מנת לבצע הערכה מדויקת של רווחיותם והאם אכן שווה וכדאי להחזיק בהם. אך למרות שלא נוספו חידושים מסעירי עולם בשנים האחרונות, התווספו אל אותם מכשירים פיננסים כמה חידושים.

מכשירים פיננסים "ישנים"

המכשירים הפיננסים הופכים לחלק מסך המדידה של לא מעט חברות כיום, כאשר ערכם של הכלים יכול להיות הסיבה לרכישת החברה או למנף את הכנסותיה. אך אותם מכשירים מהווים חלק מסל די גדול של מכשירים הכוללים את:  

  • איגרות חוב למיניהן
  • איגרות חוב להמרה
  • מניות שמחזיקה החברה
  • כתב אופציה בין אם של עובדים או משקיעים
  • שטר חוב כזה או אחר
  • קרנות נאמנות בחזקתה של החברה
  • תעודות סל בכל סוג
  • חוזה עתידי הנסחר בבורסה

מכשירים אלו משתנים בהתאם לאופי ההשקעות של החברה, לעיתים יכולים להיחתם בין משקיעים גדולים וקטנים ולעיתים בין עובדים בתקופת ההקמה של החברה. כך או כך במעמד הערכת שווי מכשירים פיננסים, כל אלו יילקחו בחשבון גם כן.

מכשירים פיננסים חדשים

כחלק מדירוג האשראי שנכנס אל עולמנו בשנת 2016, לא רק משקי בית פרטיים ישתתפו במאגר נתוני אשראי אלא גם חברות גדולות יהיו מושפעות מאופי היכולות הפיננסיות שלהן. כך למשל חברה המתקשה להחזיר הלוואות בזמן ומבקשת דחייה, עלולה להוביל את דירוג האשראי שלה לכיוון הלא נכון ולהפך. לכן בשנים האחרונות הערכת שווי מכשירים פיננסים תכלול גם את דירוג האשראי של החברה, שהוא לא רק יעיד על היכולות הפיננסיות של החברה, אלא גם ישפיע על שווי המכשירים הפיננסים שברשותה ובדיוק כמו קנייה טובה של מניות המשפיעה על ערך חיובי, כך גם דירוג אשראי שלילי ישפיע על ערכו.