מה מסתתר בספר הזוהר?

איזה כוח טמון בספר הזוהר?

ספר הזוהר היצירה הגדולה ביותר שנכתבה אי פעם, אבל הספר נותר לא ברור, לא מפוענח. האם באמת אפשר לפענח מה שכתוב בתוך ספר הזוהר ובכלל, השאלה הגדולה מכולן על מה מדבר הספר ? זאת באמת תעלומה גדולה מה היה לאותם מחברים להעביר לנו , מה מסתתר שם מאחורי המילים ?

רבי שמעון בר יוחאי מחבר ספר הזוהר נולד וגדל בגליל, עוד בילדותו הוא נבדל במידה ניכרת משאר בני גילו, שאלות כגון לשם מה אני חי ? מי אני ? ואיך בנוי העולם ?  ניקרו במוחו ולא נתנו לו מנוח. באותן שנים החיים בגליל היו קשים מנשוא. הרומאים רדפו את היהודים וגזרו עליהם גזירות קשות. אף על פי כן, וחרף איסורי הרומאים, התעמק רבי שמעון בר יוחאי בתורה, וניסה לעמוד על משמעותה הפנימית . הוא עסק בה לילות כימים, מכיוון שהרגיש כי מתחת לסיפור המקראי טמון רובד עמוק ונסתר, ובו המענה לשאלותיו.

בעל הסולם הרב יהודה אשלג מסביר מה כתוב בספר הזוהר וכיצד להשתמש בו נכון, כדי להפיק ממנו כוח חיובי מאזן. בעל הסולם קיבל אפשרות לכתוב לנו את פירוש הסולם, אחרי דורות של הסתרה מכוונת , כיום הגיע זמן המימוש של הזוהר, כי מיום ליום נעשה ברור יותר שהאגו המשתולל הורס לנו כל חלקה טובה, השנאה מתפרצת בכל פינה, זו הסיבה להתגלות הזוהר !

מדוע הזוהר נחשב לספר כה חשוב ? מה מיוחד בו ? טמון בו כוח מיוחד לתיקון הרע שבטבע האדם. אם אנחנו רוצים להשתמש בספר הזוהר, להוציא מעמקי הטבע שלנו את הכוח הטוב הטמון בו, יש מספר תנאים. אנחנו צריכים ללמוד אותו, כמו אותם מחברים שכתבו אותו, מתוך שישבו יחד בקבוצה. גם הלומדים היום צריכים ללמוד כקבוצה כאשר הם לומדים עם מדריך בעל ניסיון, שהשיג כבר מדרגות רוחניות כך שיכול להכווין אותם, כלומר לתת להם עצות על מנת שהם יממשו בעצמם יחד את עצות המדריך וישיגו גם הם מדרגות רוחניות .