מי היה אברהם אבן עזרא

רבי אברהם בן מאיר אבן עזרא היה הוגה דעות יהודי מהבולטים בימי הביניים, אבן עזרא נולד בעיר טודלה בספרד שנת לידה משוערת  1089. רבי אבן עזרא גדל בספרד בצעירותו אך לאחר מכן החל לנדוד (כנראה בעקבות פרעות ביהודים) תחילה לצפון אפריקה ולאחר מכן חזר לאירופה ועבר במדינות איטליה, צרפת ואנגליה.

אבן עזרא היה מגדולי מפרשי המקרא בכל הדורות, ופירושיו מצטיינים בנטייה חזקה לפשט. היו  לו מספר גישות לפירוש התורה. נפרט פה כמה מהן: 

דרכם של כמה גאונים, המאריכים בפירושיהם ומכניסים את כל הידע האנושי לתוך פירושם לתורה . אבן עזרא יוצא נגד דרך זו ומחשיב אותה לעיגול המקיף את הנקודה. הוא אינו יוצא כנגד לימוד דברים שאינם כלולים בתורה, אלא טוען כי אין להכניס לתורה דברים שאינם נמצאים בה בפשט. כלשונו: "והרוצה לעמוד על חכמות החיצונות , ילמדם מספרי אנשי תבונות, אז יתבונן בראיותם אם הן נכונות". 

דרכם של הפרשנים המקראיים, המפרשים את המקרא ללא התחשבות במסורת ההלכה של חז"ל, במה שלטענתם הוא הפשט. אבן עזרא יוצא נגד דרך זו בחריפות ומביא דוגמאות רבות לכך שאי אפשר לפרש בצורה כזו מכיוון שפעמים רבות ניתן לפרש את התורה בכמה דרכים. במשל הנקודה הוא ממקם דרך זו כאנשים שחשבו שהם מצאו את הנקודה, אך בעצם הם רחוקים ממנה מאוד.

דרכם של הפרשנים הנוצרים, המפרשים את התורה כאלגוריה ושוללים את פשט הכתובים. נגד דרך זו טוען אבן עזרא כי היא ממוקמת מחוץ לעיגול ובדרך זו רק שוטים הולכים ולא אאריך להשיב עליהם, כי עם תועי לבב הם, כי הדברים על צדק לא נחלקו .

דרכם של חכמי ישראל בארצות הנוצרים, שפירושיהם אינם אלא העתקה של מדרשי חז"ל על הכתובים. אבן עזרא טוען כי פירושים אלו מיותרים – מי שרוצה ללמוד את דברי חז"ל יכול פשוט לפתוח את מדרשי חז"ל. למרות זאת דרך זו היא קרובה לנקודה והיא הכי אמיתית עד עכשיו.